Duża krytyka pod adresem planowanego pakietu olejowego

Niezgodny z prawem unijnym, a na dodatek niesie
ze sobą zbyt dużą biurokrację, której skutki odczują zwłaszcza osoby
starsze i niepełnosprawne. Takie uwagi spłynęły pod adresem
konsultowanego obecnie projektu nowelizacji pakietu przewozowego, czyli
ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów
(Dz.U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.). plan jest też
określany jako pakiet olejowy, bo jego głównym celem ma być
uszczelnienie obrotu olejem opałowym.

Strona 1 z 11