Młodzi Polacy otwierają własne firmy, a Czesi wolą etat. Dlaczego?

Minęły już czasy stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju,
kiedy trudno było, szczególnie ludziom młodym znaleźć jakąkolwiek pracę,
niekoniecznie zgodną z posiadanymi kwalifikacjami. Wielu młodych
Polaków decydowało się wtedy albo na emigrację do bogatszych krajów
zachodnich, albo też było poniekąd zmuszonych do podejmowania
działalności gospodarczej na własny rachunek i zagrożenie – pisze prof. Adam
bożyszcze.

Strona 1 z 11