Do budowy wystarczy rejestracja u starosty

Starosta uzyska zaledwie 30 dni na zarejestrowanie budowy. Platforma Obywatelska ich upływie inwestor będzie mógł przystąpić do prac.

Gdy nie ma podstaw, odmawia się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Niespełnienie przesłanek do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości powinno skutkować decyzją odmowną. Nie ma podstaw do wydawania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie.

Podatnik nie może płacić za błędy organu

Jeżeli organ podatkowy błędnie zarejestrował podatnika dla celów Podatek od towarów i usług, musi honorować ten zdarzenie do czasu unieważnienia decyzji o rejestracji.

Adresat musi być powiadomiony dwa razy

Niedoręczone pismo z sądu administracyjnego zostanie złożone na poczcie lub w gminie na 14 dni. W tym czasie obywatel powinien dwukrotnie zostać o nim powiadomiony.

Do czego może być potrzebne pozwolenie wodnoprawne

czemu inwestor przy nabyciu uzbrojonej działki budowlanej powinien zadbać o pozwolenie wodnoprawne?

Nie zawsze trzeba płacić za wywożenie śmieci

Jeżeli właściciel domu nie wytwarza odpadów, nie można zmuszać go do zawarcia umowy o wywóz śmieci. Opłaty powinny być pobierane zaledwie za okres, kiedy śmieci rzeczywiście są wywożone. Osoby, które oświadczą niezgodnie z prawdą,…

Organizacja pracy rad, komisji i klubów radnych w samorządach

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz zespół osobowy. O zwołaniu sesji rady jej przewodniczący powinien powiadomić pisemnie każdego z radnych…

Spółdzielnie mogą zażądać nawet 9 mld zł odszkodowań

Spółdzielnie będą mogły składać pozwy o odszkodowania za tanie przekształcenia dopiero za 12 miesięcy. Zarządy muszą udowodnić powstałą szkodę i jej związek z uchwaleniem nowelizacji ustawy spółdzielczej. Odszkodowania nie będą…

Nie ma potrzeby tworzenia nowych definicji budowli

Szczegółowe uregulowanie definicji budowli na potrzeby podatku odkąd nieruchomości nie jest możliwe w ustawie podatkowej.

Bezsensowne pytania firm paraliżują inwestycje

Konsorcja nękają urzędników setkami nieprecyzyjnych pytań do specyfikacji przetargowych. Urzędnicy doprecyzowują dokumentację, przekładając nawet kilkanaście razy terminy otwarcia ofert. Urząd chce, aby pytania wpływały do…

Strona 6 902 z 6 925« Pierwsza...6 9006 9016 9026 9036 904...Ostatnia »