Poradnia podatkowa z 15 października 2018 roku

jakże dokonać korekty błędnie wykazanego świadczenia usługi budowlanej, dla której podatnikiem jest nabywca Kiedy powstaje profit z działalności gospodarczej w przypadku sprzedaży nieruchomości jakże rozliczyć opłacane gotówką kupowanie odkąd rolników ryczałtowych Czy trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu PKPiR. 

Strona 1 z 11