PwC: Split payment wymaga zmian, nim stanie się obligatoryjny

Mechanizm podzielonej płatności (split payment), który obecnie jest
dobrowolny wymaga zmian znacząco upraszczający ten ustrój przed jego
obowiązkowym wprowadzeniem w Polsce, uważają eksperci PwC. podług PwC,
obligatoryjność split payment może zostać wprowadzona w 2020 r.

Strona 1 z 11