Reprezentanci pracowników poznają tajemnice firmy. Ale nie wszyscy i nie zawsze

odkąd 4 września przedsiębiorcy są ustawowo zobowiązani do ujawniania związkowcom nawet poufnych informacji. Jednak zdaniem ekspertów, gdy jest zagrożenie wycieku, dojście do danych można ograniczyć.

Strona 1 z 11