Skoro fundusz nie płacił podatku, to posiadacze certyfikatów też nie

Podatnik posiadający udział w zagranicznej spółce kontrolowanej
może pomniejszyć go o udział jednostki zależnej, nawet gdy ta była
zwolniona z CIT – orzekł WSA w Warszawie.

Strona 1 z 11