Związki zawodowe osłabione. Firma swobodniej obniży pensje

Platforma Obywatelska wyroku Trybunał Konstytucyjny związkowcom trudniej będzie zablokować niekorzystne decyzje płacowe pracodawcy. Może owo zniechęcić zatrudnionych do zrzeszania się.

Strona 1 z 11